Villblomstenes dag 2020

Kristins flora finner du her
De nye sidene til Kristins flora finner du her

 

 

Turrapport fra Kalvøya 14.06.2020

 

Kalvøya Ærfugl Hvitkinngås
   
   
 

Rosefamilien

 
 
Kanelrose Sølvmure  
 
 
Enghumleblom Kratthumleblom  
 
 
Åkermåne Gåsemure  
 
Mjødurt. En vanlig plante i Norge. Knollmjødurt Teiebær (tågebær) er ikke giftig. De røde bærene smaker litt syrlig. Men du må vite hva du spiser, ikke ta noen sjanser !!
 
Markjordbær Nakkebær Dvergmispel
 

Storkenebbfamilien

 
   
Blodstorkenebb Skogstorkenebb    
 

Ertefamilien

 
Fuglevikke Gulflatbelg Tiriltunge
 
Rundbelg Skogvikke Svarterteknapp
 
Gjerdevikke Rødkløver Skogkløver
 

Skjermplantefamilien

 
Skvallerkål Hundekjeks Hjorterot - finnes bare i Asker og Bærum. Vi så bare bladene
 
 
Karve Sibirbjørnekjeks  
 

Soleiefamilien

 
 
Engsoleie Krypsoleie  
 

Nellikfamilien

 
 
Gresstjerneblom Storarve  
 

Korsblomstfamilien

 
Stakekarse Vinterkarse Russekål Fremmed art SW Svært høy risiko
 

Konvallfamilien

 
 
    Liljekonvall Kantkonvall i frukt
 

Maurefamilien

 
Hvitmaure Stormaure Gulmaure var ikke helt i blomst ennå
 

Leppeblomstfamilien

 
Bakkemynte Korsknapp Dragehode er fredet. Rødlistet som sårbar VU
 

Maskeblomstfamilien

 
 
Tveskjeggveronika Dunkjempe Groblad  
 

Slireknefamilien

 
   
Høymole    
   
 

Kurvplantefamilien

 
Åkertistel Sveve... det finnes tusenvis av forskjellige svever.
En veldig vanskelig slekt. Dette er nok en skogsveve
Hårsveve (eller mattesveve)
 
 
Markmalurt Burot Storborre  
 
     
Kanadagullris var ikke kommet i blomst ennå. Men vi snakket om den på turen. Dette er en plante som er på svartelisten med svært høy risiko SE      
 

Orkidefamilien

 
Rødflangre
 

Blåfjærfamilien

 
Storblåfjær
 

Kaprifolfamilien

 
 
  Vendelrot
  Rubladfamilien
 
     
Valurt - sprer seg med rekordfart      
 

Fiolfamilien

 
     
Bakkestemorsblomst      
 

Gressfamilien

 
Hundegress Hjertegress
 

Brunrotfamilien

 
       
  Brunrot    
 

Bergknappfamilien

 
   
Bitterbergknapp