Villblomstenes dag 2024

 

 

 

Turrapport fra Kalvøya 16.06.2024

Det var 8 fremmøtte turdeltakere,, 4 damer og 4 menn, samt hunden Tosca
Det var en hyggelig tur på ca 2 timer, med perfekt turvær. Ikke regn og ikke for vamt.

  Vi startet med å snakke om geologien på Kalvøya. Kalvøya eies av Bærum kommune, og ble opprettet som geologisk naturreservat i 1988.

Lokaliteten består av overordoviciske avsetninger med skråttstilte kalksteiner (knollekalk) og skifer.
Avsetningene er meget karakteristiske for den yngste delen av ordovicium.
Det er lett å få øye på brunlige, permiske diabasganger som skjærer gjennom kambrosilurlagene på tvers.


Dragehode
HER ER ET UTVALG AV DE PLANTENE VI SÅ I DAG:
 

Høymol

Åkertistel

Åkermåne
 
       


 
Kanelrose Blodstorkenebb ("makrellblomst") Sølvmure  
 
Enghumleblom Gulflatbelg Tiriltunge  
 


MjødurtKnollmjødurt

Fuglevikke
       
 

Gresstjerneblom

Rundbelg

Bitterbergknapp
 

Stormaure

HvitmaureGulmaure
 

Bergmynte
(oregano)

BakkemynteVendelrot
 
       
 
 
Gåsemure

Strandvortemelk


Breiflangre
 

Tveskjeggveronika

Markjordbær

Hjorterot
 
       
 

Fagerklokke

Dunkjempe

Skogvikke
     
 
 
Dvergmispel
Groblad   Sveve... det finnes tusenvis av forskjellige svever.
En veldig vanskelig slekt. Dette er nok en skogsveve
 
 

Sibirbjørnekjeks
   
     
  FREMMEDE INVADERENDE ARTER :
 

Valurt

Hvitsteinkløver

Legesteinkløver