Home

Apiaceae-skjermplantefamilien

  Nøklene er delvis skrevet av fra Lids flora.

Våre skjermplanter ligner nokså mye på hverandre, og det kan være vanskelig å se forskjell. Her har jeg forsøkt å gi en oversikt over de fleste av våre arter i skjermplantefamilien. Jeg har forsøkt å følge beskrivelsene som er angitt i Lids flora for å beskrive forskjellene, og har stort sett holdt meg til samme rekkefølge som i nøkkelbeskrivelsene i Lids flora. Jeg har bare brukt egne bilder, med mindre det står angitt noe annet.

I Norge har vi fire potensielt svært giftige skjermplanter: selsnepe, giftkjeks, hundepersille og hestekjørvel.

Først forklaring på noen generelle begreper:
   
Storskjerm er samlingen av alle blomsterstander som stråler ut fra ett punkt på stilken. Storskjermen inneholder mange småskjermer.
Hver av stilkene i storskjermen kalles en stråle. (Pastinakk).
Småskjerm er hver blomsterstand i enden av en stråle. (Pastinakk). Storsvøp: Under blomsterskjermene sitter gjerne en bladkrans. Den bladkransen som sitter under storskjermen kalles storsvøp.
(Melkerot).

Bladkransen som sitter under småskjermene kalles småsvøp.

(Hundepersille)

   
 
A1. Grunnblad tannet eller fliket, ikke delt helt inn til midten

B1. Blomster sitter i hoder eller kranser på tydelige skaft.

 

 

  Sanikkel
Sanicula europaea
Grunnblad hånddelte, ikke tornetannet Blomster sitter i hodeformete småskjermer.    
  Strandtorn
Eryngium maritima
Stengelblad ofte tornetannet Småskjerm enblomstret.    
 

B2. Blomster har tydelige skaft.

 
 

 

Småsvøpblad lenger enn blomsterskaftene, brede og ligner et korgdekke under de tette skjermene     Stjerneskjerm
Astrantia major. (mangler)
       
   
Småsvøpblad er trådsmale eller mangler Stengel snau, frukt rund, snau.   Korianderslekta
Coriandrum (mangler)
 

 

Gjeldkarve
Pimpinella saxifraga


Storsvøpblad og småsvøpblad mangler.
Kronblad hvite, sjelden rødlige.
Grunnblad finnet med brede småblad Stengelblad med trådsmale fliker  
       
 
A2. Grunnblad delt helt inn til midten, eller sammensatte
 

B1 Bladfliker på grunnblad og nedre stengelblad trådformet eller svært smalt linjeformet

 

 


  Kronblad gule. Uten småsvøp og storsvøp     Fenikkel (mangler)
Dill (mangler)
         
   
Jordnøtt.
Conopodium majus
Kronblad hvite. Uten eller med ett blad i storsvøp. 2-5 blad i småsvøp. Blad 2-3 ganger delt med smalt linjeformete fliker. Grunnbladskaft festet under jorda. Tynn stengel med bøyd underjordisk del, og rund knoll.  
   
    Vill gulrot
Daucus carota
Kronblad hvite. Skjerm langskaftet med finnete storsvøpblad, småsvøpblad hele eller tre-delte. Stengel kantete, stivhåret    
   
Karve
Carum carvi
Kronblad hvite eller rosa, utrandet Stengel grenet. Blad 2-3 ganger finnet med trådsmale fliker, lysegrønne. Skjermstråler ulikt lange  
 

HESTEKJØRVEL ER EN AV DE GIFTIGSTE PLANTENE VI HAR

  Hestekjørvel
Oenanthe aquatica
Vannplante. Luftblad har trekantet omriss. Bredere fliker enn vannblad.
Motsatte blad.
Vannblad har trådformete fliker. Skjermer sidestilt på stengelen.  
 

B2 Bladfliker bredere, eller linjeformet til omvendt lansettformet og saftfulle

 
   
    Pastinakk
Pastinaca sativa
Kronblad gule. Uten storsvøp og småsvøp.      
 

 

Gjeldkarve
Pimpinella saxifraga


Storsvøpblad og småsvøpblad mangler.
Kronblad hvite, sjelden rødlige.
Grunnblad finnet med brede småblad Stengelblad med trådsmale fliker  
   
  Skvallerkål
Aegopodium podagraria
Kronblad hvite. Ikke stor- og småsvøp. Grunnblad 1-2 ganger trekoplet    
   
  Vasskjeks
Berula erecta
Vann- og sumpplante. Hvite kronblad. Mange tydelige storsvøpblad. Overvannblad finnet med 5-10 par eggformete, tannete småblad.    
 
 

Landplanter. Blad finnet eller koplet. Frukt med vingekantete ribber.

   

Planten strihåret. Slekt Heracleum

   
  Kystbjørnekjeks
Heracleum spondylium
Kronblad hvite. Ytre blomst i skjermen har store ytre kronblad. Skjerm flat eller litt konkav, opp til 20 cm bred. Blad finnet, ofte med brede, avrundete småblad. Fruktknute småhåret.  
Sibirbjørnekjeks
Heracleum sibiricum
Blomster gulgrønne. Skjerm flat eller litt konveks, opp til 20 cm bred. Blad finnet eller trekoblet, ofte med delte og spisse småblad. Fruktknute snau  
  Kjempebjørnkjeks
Heracleum mantegazzianum
Kronblad snøhvite, 8-12 mm lange. Skjerm tydelig hvelvet, 30-50 cm bred. Ytre blomster i de ytre småskjermene har større kronblad utover. Stengel inntil 10 cm tykk, rødflekket. Blad meterlange, trekoblet eller finnet med langt tilspissete fliker. Både hoved- og sideskjermer setter som oftest frukt. Frukt er bredt vingekantet.  
  Tromsøpalme
Heracleum tromsoensis

Kronblad snøhvite, 6-10 cm lange. Skjerm litt hvelvet, 20-50 cm bred. Ytre blomster i de ytre småskjermene har større kronblad utover.

Stengel inntil 5 cm tykk. Blad finnet med kort tilspissete fliker. Sideskjermene setter som oftest ikke frukt. Frukt er bredt vingekantet.  
   

Planten snau eller nesten snau (dvs hårløs).

   
    Løpstikke
Levisticum officinale
Kronblad gule. Blad smalt trekantet i omrsiss, 2-3 ganger finnet      
   
Strandkjeks
Ligusticum scoticum
Kronblad hvite. Frukter 5-8 mm, dobbelt så lange som brede, med skarpe, vingekantete ribber. Stengel snau, blankt rødfiolett nederst. Blad to-ganger trekoblet, tjukke og mørkegrønne. Få stråler i skjermen. Stor-og småsvøpblad smale.  
   
Hvitrot
Laserpitium latifolium
Kronblad hvite. Skjerm med storsvøp og småsvøp. Stengel rund og snau. Blad store og blågrønne, to ganger finnet med eggformete småblad. Eggformete småblad, 4-5 cm brede, ofte noe hjerteformet ved grunnen.  
 

SELSNEPE ER EN AV DE GIFTIGSTE PLANTENE VI HAR

Selsnepe
Cicuta virosa

Kronblad hvite eller litt rødlige. Storsvøp mangler, småsvøp av 6-8 smale blad, omtrent jevnlange med småskjermstrålene.

Blad 2-3 ganger finnet med avlange, sagtannete småblad. Jordstengel innhul, tverrdelt med mange rom. Saften blir gulrotgul ved overskjæring.  
 

GIFTKJEKS ER EN AV DE GIFTIGSTE PLANTENE VI HAR

Giftkjeks
Conium maculatum.
Hvite kronblader. Storsvøp mangebladet, småsvøp fåbladet. Stengel rødflekket og snau. Blad 2-4 ganger finnet. Ligner bladene til hundekjeks, men er mørkegrønne og snaue.  
   
  Sløke
Angelica sylvestris
Kronblad hvite. Bladskaft med dyp renne på oversiden. Stengel dunhåret øverst. Skjerm hvelvet. Småblad fint sagtannet Frukt med hinneformete vinger.
Storsvøp mangler (eller med 1-3 blad som faller av tidlig), mens småsvøp består av tallrike, svært smale, nedoverbøyde blad. 
 
   
Fjellkvann
Angelica archangelica
ssp. archangelica
Kronblad grønngule. Skjermer kuleformet.Stengel snau. Bladskaft med en grunn, smal renne eller uten renne på oversiden. Småblad grovt sagtannet. Den største forskjellen mellom fjellkvann og strandkvann er voksestedet: Fjellkvann vokser ved kilder og bekkekanter, og er vanlig i fjellet.  
   

Strandkvann
Angelica archangelica
ssp. litoralis

Kronblad grønngule. Skjermer kuleformet. Stengel snau. Bladskaft med en grunn, smal renne eller uten renne på oversiden. Småblad grovt sagtannet. Den største forskjellen mellom fjellkvann og strandkvand er voksestedet: Strandkvann vokser på tangvoll og steinstrand. Vanlig langsmed kysten på Sørøst-landet og i alle fall til Rogaland.  
   
Melkerot
Peucedanum palustre
Kronblad hvite eller rødlige.Flere nedbøyde storsvøpblad.Stengel snau, ofte ikke helt stiv, innhul. Blad 2-3 ganger finnet, med 1-3 mm brede fliker.    
   
Mesterrot
Peucedanum ostruthium
Skjerm stor og rikblomstret. Oftest uten storsvøp, og med få sylformete småsvøpblad. Stengel grov og trinn. Blad to ganger trekoblet med 4-6 cm brede småblad. Frukt gulbrun med brede, lysegule vingekanter.  
   
  Villgulrot
Daucus carota ssp. carota
Kronblad hvite. Skjerm langskaftet med finnete storsvøpblad, småsvøpblad hele eller tredelte. Midtblomsten i hver skjerm er ofte mørk. Blad fint 2-3 ganger finnet. Mørkegrønne til grågrønne, noe strihåret. Frukt 2-4 mm lang med tynnne kanthårete hovedribber og langpiggete mellomribber.  
   
Hjorterot
Seseli libanotis
Kronblad hvite. Skjermer med mange stråler, mange store og hele storsvøpblad, 10-15 smale og hele småsvøpblad.Oftest ruhåret helt opp til fruktene. Flerårig, nokså grov. Blad avlange i omriss.
Blad to ganger finnet.
Frukt 2,5-3,5 mm lang, eggformet med tydelige tjukke ribber.  
   
Rødkjeks
Torilis japonica
Kronblad hvite eller rosa, innbøyd i spissen. 5-bladet storsvøp og mangebladet, strihåret småsvøp. Tydelige begerblad. Ettårig. Blad trekantet i omriss. Blad 1-3 ganger delte. Frukt med hår på ribbene, og krokpigger mellom dem.
Stive, nedvendte hår på stengel, sprikende hår på blad.
 
   
Frukt uten tagger eller hår,
De største storsvøpblad 3-fliket.
Kronblad gulhvite.
    Persille
Petroselinum crispum
(mangler)
       
   
Russekjeks
Conioselinum tartaricum

Kronblad hvite. Storsvøpblad få eller mangler. Småsvøpblad mange og lange, sylformet og fintannet.Stengel trinn, snau.

Blad store og trekantet, 2-3 ganger finnet med oppblåst slire. Frukt 5-6 mm lange med vingekantete ribber, de største i kanten.  
   
Sanktpeterskjerm
Crithmum maritimum
Bilder Tove H. Dahl
Kronblad gulgrønne. Skjermer nokså kraftige med smalt trekantete stor- og småsvøplad som etterhvert er nokså nedbøyd. Blad blågrønne, saftfulle, 2-3 ganger finnet med linjeformete, avlange, trinne og saftfulle fliker. Frukt 3-5 mm, trinn, eggformet eller avlang, med svampete ytre lag, og brede, tydelige ribber.  
   
Spansk kjørvel
Myrrhis odorata
Kronblad hvite, ikke utrandet. Storsvøp mangler, med småsvøp. Stengel dunhåret, grov og grenet med jevnhøye grener. Blad 2-3 ganger finnet, store og myklodne. Frukt smal, blankt brunsvart, med 5 kvasse ribber, strihåret, 15-25 mm lang. Sterk anislukt.  
   
Stengelknoll rund, ca 2 cm bred.
Stengel grov, stivhåret og rødflekket, ikke hul.
Blad store, 3-4 ganger finnet. Frukt bare 10 mm lang som moden.
Stripete av lave, avrundete ribber.
Knollkjeks
Chaerophyllum bulbosum
(Mangler)
   
Svimekjeks
Chaerophyllum temulum
Kronblad hvite, ikke utrandet. Storsvøp mangler. Skjermstråler stivhåret. Småsvøpblad korthåret. Blad 1-2 ganger fliket. Bladspisser nesten butte, eller brått tilspisset. Stengel stivhåret og rødflekket, ikke hul.Frukt stripete av lave, avrundete ribber.  
   
Hundekjeks
Anthriscus sylvestris
Kronblad hvite. Småsvøp, men ikke storsvøp. Stengel hul. Blad 2-3 ganger finnet.Stengel stivhåret nederst. Frukt6-10mm lange, blankt brunsvart, korthåret nederst, med et utydelig nebb.  
 

HUNDEPERSILLE ER EN AV DE GIFTIGSTE PLANTENE VI HAR

Hundepersille
Aethusa synapium
Kronblad hvite. Skjermer oftest toppstilte. Småsvøpblad lange og hengende. Blad 2-3 ganger finnet, myke og slakke, blankt mørkegrønne. Stengel stripete.  
   
Krusfrø
Selinum carvifolia

Kronblad hvite. Stengel kantete, stivt opprett, ikke hul, nesten snau. Småsvøpblad hele. Storsvøp mangler eller faller av tidlig. Blad snaue, 2-3 ganger finnet. Ligner på bladene til melkerot, men har hvite flikspisser. Frukt med tydelige vingekanter.