Home

Raggmure

Potentilla hyparctica

Polar-Potentil
Raggfingerört
Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013
   
Latinsk navn  
Familie Rosaceae - rosefamilien
Karakteristika Flerårig. Små tette tuer tett besatt med rødbrune rester av gamle bladskaft. Rosettblad 3-koblet, grønne på begge sider mmed rette hår i kanten og på nervene på undersiden. Blomsterstengler sidestilte, grissent langhåret. Øreblad, blad og blomsterskaft har kjertler. Kvastene har få, store, gule blomster. Ytterbegerblad er bare litt kortere enn begerblad, men mye smalere. Kronblad ca 1,5 ganger så lange som begerbladene.
Størrelse 3-10 cm
Forvekslingsarter Flekkmure, men denne har 5-koblete blad
Voksested Grusmark, fuktig rabb. Nokså vanlig på Svalbard.
Foto Kristin Vigander Svalbard Vestpynten juli 2013 Foto Norman Hagen Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Vestpynten juli 2013