Home

Fjellbekkeblom

Caltha palustris ssp. radicans
Marsh-marigold
Foto Kristin Vigander OP Kongsvoll juni 2010 Foto Kristin Vigander OP Kongsvoll juni 2010 Foto Kristin Vigander OP Kongsvoll juni 2010

Giftig.

Latinsk navn Caltha er et gammelt plantenavn. Radicans kommer av radix = rot (rotslående)
Familie Ranunculaceae - Soleiefamilien
Karakteristika Underart av bekkeblom,
Størrelse  
Andre som ligner Vanlig bekkeblom, skiller seg fra denne ved at fjellbekkeblom er rotslående i bladfestene, og kronbladene er smalere og overlapper ikke.
Utbredelse Trolig vanlig i fjellskogen og i snaufjellet, men utbredelsen er lite kjent.